Prin ce ne asemănăm și ne deosebim de Apostolii Petru și Pavel

Apostolii Petru si PavelFiecare dintre noi suntem chemați la o altfel de asemănare cu Apostolii Petru și Pavel.

Ne asemănăm cu Apostolul Petru:

  • prin lepădările lui, (Lepădările din Grădina Ghetsimani , în noaptea prinderii lui Iisus, Matei cap. 26)
  • prin puțina lui credință, ( scena afundării în mare, Matei cap. 14)
  • prin dorința de a avea sau a reuși fără muncă, fără suferință (,,De atunci a început Iisus să arate ucenicilor Lui că El trebuie să meargă la Ierusalim şi să pătimească multe de la bătrâni şi de la arhierei şi de la cărturari şi să fie ucis, şi a treia zi să învieze / Şi Petru, luându-L la o parte, a început să-L dojenească, zicându-I: Fie-Ţi milă de Tine să nu Ţi se întâmple Ţie aceastași, / Iar El, întorcându-se, a zis lui Petru: Mergi înapoia Mea, satano! Sminteală Îmi eşti; că nu cugeţi cele ale lui Dumnezeu, ci cele ale oamenilor” Matei, 16, 21-23)
  • prin neîncrederea în puterea lui Dumnezeu. (lovirea slugii Malhu, tăindu-i urechea, în grădina Ghetsimani, în noaptea prinderii lui Iisus, Ioan cap. 18)

În același timp, deosebirea față de el, este o chemare pentru a ne asemăna cu el.

Pentru lepădările lui, din frică-ca neputință, Apostolul Petru a plîns pînă la sfirșitul vieții sale, încît pe obrajii lui, au rămas săpate două canale, ca mărturie a pocăinței sale. Dumnezeu a primit pocăința sa, cînd i-a adeverit zicîndu-i  ,,Şi Eu îţi zic ţie, că tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu o vor birui.” (Matei, 16, 18).

Iarăși ne putem asemăna cu Apostolul Petru, mărturisind ca el,  împreună cu el, și făcînd ascultare de Dumnezeu ca și el: ,,Răspunzând Simon Petru a zis: Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui viu.” (Matei, 16, 16).

Mărturisirea exemplară a Apostolului Petru, murind pentru credință răstignit, este o dovadă a tăriei și statorniciei credinței Apostolului.

Suntem deci chemați să ne pocăim, să muncim, să răbdăm greutățile ca îngăduite fiind de Dumnezeu,  să mărturisim și să fim statornici în credință !

Oare ne asemănăm noi cu Apostolul Petru, și cu Apostolul Pavel, în cele ale pocăinței, ale credinței?

Cu Apostolul Pavel ne asemănăm în chemarea de a fi creștin.  Așa cum Apostolul Pavel a fost chemat, de a fi urmaș și nu dușman al lui Hristos, (Faptele Apostolilor cap. 9) așa suntem chemați toți creștinii, de a fi adevărați apostoli a lui Hristos, pildă avînd pe Sfinții Apostoli, care s-au arătat pe sine modele demne de urmat, în cele ale credinței și ale trăirii vieții în Hristos, prin cuvînt și prin faptă !

Avem glasul Bisericii, care sună pătrunzător, îndemnîndu-ne de a ne apropia de Corabia salvatoare, numai că mulți astupă urechile, închid ochii și împietresc inima, pentru ca nu cumva Cuvîntul cel bun să-și dea rodul său !

Apostolii Petru și Pavel, sunt întîi șezători pe scaunul Apostolilor, Verhovnici în a învăța și a lăuda pe Hristos, prin propăvădirea lor la toată lumea, a Cuvîntului Evangheliei ! Exemple vii pentru noi și mijlocitori în fața lui Dumnezeu pentru noi !

Sfinților Apostoli Petru și Pavel, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, și ajutați-ne în a ne asemăna vouă, în statornicia credinței, în rugăciunea fierbinte către Dumnezeu și  în lucrarea faptelor bune-ca mărturie a dragostei față de Dumnezeu  !

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex

You may also like...

Lasă un răspuns