Tagged: biblia

Așa ar trebuie să fie un creștin 0

Așa ar trebuie să fie un creștin

Dragi cititori, se cuvine a lua aminte la aceste sfaturi, care își au temei în Sfînta Scriptură, ele fiind îndemnuri actuale pentru situațiile vieții. Dealtfel, așa este și așa trebuie să fie un adevărat...

Scopul vieții 0

Scopul vieții

,,Și aceasta este Viața Veșnică, să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos, pe Care L-ai trimis.” (Ioan 17, 3) Iată acesta este scopul, țelul, ținta, vieții omenești. Nu spunem...

Nu există cărți căzute din Cer 0

Nu există cărți căzute din Cer

Nu există carte căzută din cer, care ar explica anumite evenimente relgioase. Nu există Epistolă căzută din Cer sau cărți descoperite în peșteri scrise de îngeri necunoscuți. Sunt interzise de citit creștinilor de a...

Prin ce ne asemănăm și ne deosebim de Apostolii Petru și Pavel 0

Prin ce ne asemănăm și ne deosebim de Apostolii Petru și Pavel

Fiecare dintre noi suntem chemați la o altfel de asemănare cu Apostolii Petru și Pavel. Ne asemănăm cu Apostolul Petru: prin lepădările lui, (Lepădările din Grădina Ghetsimani , în noaptea prinderii lui Iisus, Matei...

0

Ucenic.info recomandă

Recomand un site deosebit, o grafică clară, simplă şi atrăgătoare, un stil plin de acurateţe şi fineţe, foarte comod şi practic. Mai mult, este un site absolut necesar pentru toţi creştinii. Biblioteca digitală ne...