Smerenia este dureroasă, dar ea este plină de sens, putere, pace și nădejde

Smerenia este dureroasă deoarece ea urmează lui Hristos. Ea urmează Răstignirii, Crucii. Tu pentru celălalt. Dar ea are Învierea. Smerenia este răbdare amestecată cu nădejdea ascunsă că Dumnezeul inimilor vede toate, știe toate, are grijă de toate. Smerenia este încredere în răsplata lui Dumnezeu față de răbdare și bunăvoință, noi fiind însă fără pretenții, doar din poziția de slugă ascultătoare care își face lucrul său.

Lipsa smereniei este cauza multor tulburări. Omul smerit știe să rabde, să cedeze, să-și păstreze nădejdea. Smerenia nu are nimic de-a face cu nefericirea, nu provoacă milă, nu este o atitudine lipsită de demnitate, înjositoare. ,,Smerenia este o virtute plină de sens; îngăduie, îndură, tace, lasă loc mâniei. Smerenia este putere și nu slăbiciune”, spune monahul Moise Aghioritul.

Sfântul Teofan Zăvorâtul în cartea Tâlcuiri din Sfânta Scriptură pentru fiecare zi din an, ne explică verstetul următor astfel: ,,Eu, însă, vă spun vouă: Nu vă împotriviți celui rău”; cu alte cuvinte, spune Sf. Teofan, lasă-te jertfă samavolniciei și răutății omenești. „Dar cum se poate trăi așa?” Nu te neliniști. Cel ce a dat această poruncă este Proniatorul și Purtătorul nostru de grijă. De vei dori cu deplină credință, din tot sufletul, să trăiești neîmpotrivindu-te niciunui rău, Domnul Însuși îți va rândui un chip de trai nu doar cu putință de îndurat, ci chiar fericit. Pe deasupra, deseori se întâmplă ca împotrivirea să-l întărâte și mai tare pe potrivnic, făcându-l să-ți pricinuiască noi supărări, în vreme ce dacă dai dovadă de răbdare, îl dezarmezi și-l potolești.”

Cel mai probabil că dreptatea ta îți aduce satisfacție, iar nedreptatea îți aduce durere. Dar dacă dreptatea aduce violență, iar nedreptățirea ta aduce pace, atunci să alegi pacea. Și aici este durerea: pentru pace trebuie să rabzi. Acest fapt al răbdării, implicit te plasează superior față de cel care consideri că te asuprește. Tu înțelegi; tu depășești problema; tu alegi ce este mai dificil: Calea Crucii lui Hristos! Așadar, smerenia, chiar dacă e dureroasă la prima vedere, este putere sufletească, credință lucrătoare și nădejde dovedită în Cuvântul Sfânt al Domnului nostru Iisus Hristos.

preot Nicolai Boian

,,38. Și a zis Iisus Hristos: Aţi auzit că s-a zis: „Ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte”.

  1. Eu însă vă spun vouă: Nu vă împotriviţi celui rău; iar cui te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i şi pe celălalt.
  2. Celui ce voieşte să se judece cu tine şi să-ţi ia haina, lasă-i şi cămaşa.
  3. Iar de te va sili cineva să mergi o milă, mergi cu el două.
  4. Celui care cere de la tine, dă-i; şi de la cel ce voieşte să se împrumute de la tine, nu întoarce faţa ta.
  5. Aţi auzit că s-a zis: „Să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe vrăjmaşul tău”.
  6. Iar Eu zic vouă: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă vatămă şi vă prigonesc,
  7. Ca să fiţi fiii Tatălui vostru Celui din ceruri, că El face să răsară soarele şi peste cei răi şi peste cei buni şi trimite ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi.
  8. Căci dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce răsplată veţi avea? Au nu fac şi vameşii acelaşi lucru?
  9. Şi dacă îmbrăţişaţi numai pe fraţii voştri, ce faceţi mai mult? Au nu fac şi neamurile acelaşi lucru?
  10. Fiţi, dar, voi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârşit este.” (Sfânta Evanghelie după Matei cap. 5)

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex

You may also like...

Lasă un răspuns