Sfânta Scriptură ne învață cum să nu avem frică, dar pace și bucurie. 25 de versete

 1. Dreptul tresaltă de bucurie când poate să pună în faptă dreptatea, iar spaima e pentru cei ce săvârşesc fărădelegea. (Înțelepciunea lui Solomon 21, 15)
 2. Frica Domnului este mărire şi laudă şi veselie şi cunună de bucurie. Frica Domnului va desfăta inima şi va da veselie şi bucurieşi lungime de zile. (Ecclesiasticul 10-11)
 3. Iisus le-a zis: De ce vă este frică, puţin credincioşilor? S-a sculat atunci, a certat vânturile şi marea şi s-a făcut linişte deplină. (Evanghelia după Matei 8, 26)
 4. Pace vă las vouă, pacea Mea o dau vouă, nu precum dă lumea vă dau Eu. Să nu se tulbure inima voastră, nici să se înfricoşeze. (Evanghelia după Ioan 14, 27)
 5. Mai bun este cel care înţelege puţin cu frică, decât cel care prisoseşte cu mintea şi calcă legea. (Ecclesiasticul 19, 21)
 6. În iubire nu este frică, ci iubirea desăvârşită alungă frica, pentru că frica are cu sine pedeapsa, iar cel ce se teme nu este desăvârşit în iubire. (I Epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan 4, 18)
 7. Iar cel ce ascultă de Domnul va trăi în paceşi linişte şi de rele nu se va teme”. (Pildele lui Solomon 1, 33)
 8. Nădejde neclintită, Tu Doamne ne vei păstra pacea noastră, că întru Tine ne punem nădejdea. (Isaia 26, 3)
 9. Pacea va fi lucrul dreptăţii, roada dreptăţii va fi liniştea şi nădejdea în veci de veci. (Isaia 32, 17)
 10. Nu este pace, zice Domnul, pentru cei fără de lege! (Isaia 48, 22)
 11. Cununa înţelepciunii este temerea de Domnul, care odrăsleşte paceşi sănătate nevătămată; dar şi una şi alta sunt daruri de la Dumnezeu, Care revarsă cinste peste cei care Îl iubesc pe Dânsul. (Ecclesiasticul 1, 17)
 12. Iar Iisus Hristos i-a zis: Fiică, credinţa ta te-a mântuit, mergi în paceşi fii sănătoasă de boala ta! (Sfânta Evanghelie după Marcu 5, 34)
 13. Pace vă las vouă, pacea Mea o dau vouă, nu precum dă lumea vă dau Eu. Să nu se tulbure inima voastră, nici să se înfricoşeze. (Sfânta Evanghelie după Ioan 14, 27)
 14. Acestea vi le-am grăit, ca întru Mine pacesă aveţi. În lume necazuri veţi avea; dar îndrăzniţi. Eu am biruit lumea. (Sfânta Evanghelie după Ioan 16, 33)
 15. Căci împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci dreptate şi paceşi bucurie în Duhul Sfânt. (Epistola către Romani 14, 17)
 16. Deci, fraţilor, bucuraţi-vă! Desăvârşiţi-vă, mângâiaţi-vă, fiţi uniţi în cuget, trăiţi în paceşi Dumnezeul dragostei şi al păcii va fi cu voi. (Epistola a doua către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel 13, 11)
 17. Căutaţi pacea cu toţi şi sfinţenia, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. (Evrei 12, 14)
 18. Căci Dumnezeu nu ne-a dat duhul temerii, ci al puterii şi al dragostei şi al înţelepciunii. (Timotei 1, 7)
 19. Cel care păzeşte legea îşi stăpâneşte cugetul său; şi sfârşitul temerii de Domnul este înţelepciunea. (Ecclesiasticul 21, 12)
 20. Temerii de Domnul nimic nu-i lipseşte şi cu ea nu mai trebuie alt ajutor. (Ecclesiasticul 40, 29)
 21. Rodul umilinţei şi a temerii de Dumnezeu sunt: bogăţia, mărirea şi viaţa. (Pildele lui Solomon 22, 4)
 22. Păziţi-vă! Nu vă asemănaţi cu cei de alt neam şi teamasă nu vă cuprindă înaintea acestor dumnezei, (Ieremia 1, 4)
 23. De aceea nu ne pierdem curajul şi, chiar dacă omul nostru cel din afară se trece, cel dinăuntru însă se înnoieşte din zi în zi. (Epistola a doua către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel 4, 16)
 24. Căci cei ce slujesc bine, rang bun dobândesc şi mult curaj în credinţa cea întru Hristos Iisus. (Epistola întâia către Timotei a Sfântului Apostol Pavel 3, 13)
 25. Iar Dumnezeul nădejdii să vă umple pe voi de toată bucuria şi pacea în credinţă, ca să prisosească nădejdea voastră, prin puterea Duhului Sfânt. (Epistola către Romani 15, 13)

 

Versete culese de ucenic.info

 

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex

You may also like...

Lasă un răspuns