Să te închini în fața Bisericii!

,,Casei Tale se cuvine sfinţenie, Doamne, întru lungime de zile” (Psalmi 92, 7)

Dragi cititori, Dumnezeu este prezent pretutindenea[1], dar în mod deosebit se arată în Biserică, ca clădire sfințită, păstrătoare și izvorîtoare de sfințenie.

Cînd mergi pe lîngă Biserică este păcat să pierzi posibilitatea să-ți arață cinstea ta, față de Dumnezeu, față de Maica Domnului și față de sfinții care sunt pictați în Biserică.

„Nimic nu este mai puternic decât Biserica. Nimic nu se ridică la valoarea Bisericii. Biserica este mai înaltă decât cerul, mai întinsă decât pământul, mai luminoasă decât cerul, mai luminoasă decât soarele. Câți nu au luptat cu ea și nu au reușit să o biruiască? Toți cei care au luptat împotriva ei au fost dați pierzaniei, pe când Biserica a urcat la cer. ” ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur.

Dintre toate dimensiunile, măsurate în frica și dragostea de Dumnezeu, pe care le are Biserica, vreau să accentuiez un aspect foarte important, pe care poate nu îl cunosc toți creștinii, dar care merită o atenție specială.

O parte a Bisericii, Altarul, este unic în lumea noastră, el fiind scara care unește Pămîntul cu Cerul. În altar, pe Sfînta Masă, se află Sfînta Împărtășanie. Cu timp înainte, special pentru bolnavii care nu se pot deplasa la Biserică, se pregătește Sfînta Împărtășanie. Sfintele Daruri, se păstrează pe Sfînta Masă, într-un vas în formă de Biserică, care se numește ,,Chivot”. În Vechiul Testament, cu denumire similară era ,,Chivotul Legii”.

Chivotul Legii sau Sicriul Legii era cel mai important obiect de cult din ,,Cortul Mărturiei”, ambele construite după indicațiile lui Iahve (Dumnezeu), cînd Dumnezeu i-a dat lui Moise Tablele Legii (Ieșire cap. 25  – 28.) În Chivot se păstrau: tablele legii, adică cele 10 porunci, năstrapa sau vasul de aur cu mană cerească[2], toiagul lui Aaron – prin care s-a adeverit, în fata intregului Israel, arhieria acestuia.

În ,,Chivotul” din zilele de astăzi, care stă pe Sfîntul Prestol, deasemenea se păstrează cele mai sfinte și mai scumpe daruri ale creștinilor: se păstrează părticele de Sfînta Împărtășanie; și așa cum ,,Pîinea” și ,,Vinul”, în cadrul Sfintei Liturghii se fac ,,Trupul și Sîngele lui Iisus Hristos”, reiterăm și evidențiem: Iisus Hristos se află nemijlocit în fiecare Biserică Ortodoxă! Dumnezeu trimite îngerii săi, care veghează Sfintele Taine, păzind Biserica!

Se cuvine, dragi creștini, să conștientizăm în permanență măreția Sfintei Biserici! Astfel cînd trecem prin dreptul unei biserici, prin față sau prin spate, numaidecît să facem o închinăciune !

Deasemenea, cînd vorbim despre Biserică, ar fi foarte bine și frumos, s-ar arăta o mărturisire mai deplină și mai adîncă, dacă noi am zice ,,Sfînta” Biserică, și nu simplu, ,,Biserica”.

Sunt foarte frumoase și sugestive, predicatoriale și de învățătură, rugăciunile pe care le spun slujitorii înainte de Sfînta Liturghie: ,,Intra-voi în casa Ta, închina-mă-voi în biserica Ta cea sfântă, întru frica Ta, Doamne, povăţuieşte-mă întru dreptatea Ta, pentru vrăjmaşii mei, îndreptează înaintea Ta calea mea”. Și altă rugăciune: ,,Doamne, trimite mâna Ta dintru înălţimea locaşului Tău şi mă întăreşte spre slujba Ta ce-mi este pusă înainte, ca neosândit stând înaintea înfricoşătorului Tău altar, să săvârşesc Jertfa cea fără de sânge. Că a Ta este puterea şi slava în vecii vecilor. Amin.”

Să luam aminte dragi cititori, să cinstim cu adevărat Sfînta Biserică, întrînd în Ea cît mai des, însetați fiind de Dorul Dulcelui Iisus !

Preot Nicolai Boian

[1] Rugăciunea ,,Împărate Ceresc Mîngîietorule…”

[2] spre veșnica amintire a felului miraculos în care Domnul si-a hranit propriul popor in perioada lunga si grea a ratacirii sale prin pustie

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex

You may also like...

Lasă un răspuns