Oricine săvârşeşte păcatul este rob. Libertatea înseamnă sfințenie

Prietene, eliberează-te: alungând păcatul din tine! Altă soluție pentru libertate nu există! ,,Jugul vieţii este chinuitor şi povara existenţei este grea, deoarece o împovărează lanţurile de plumb ale păcatului morţii. Când însă, cu puterea Domnului Celui Înviat, legăturile de plumb ale păcatului şi morţii sunt înlăturate din fiinţa vieţii şi a existenţei, atunci jugul devine bun şi povara ușoară.” (Părintele Iustin Popovici)

,,31. Deci zicea Iisus către iudeii care crezuseră în El: Dacă veţi rămâne în cuvântul Meu, sunteţi cu adevărat ucenici ai Mei;

 1. Şi veţi cunoaşte adevărul, iar adevărul vă va face liberi.
 2. Ei însă I-au răspuns: Noi suntem sămânţa lui Avraam şi nimănui niciodată n-am fost robi. Cum zici Tu că: Veţi fi liberi?
 3. Iisus le-a răspuns: Adevărat, adevărat vă spun: Oricine săvârşeşte păcatul este rob al păcatului.
 4. Iar robul nu rămâne în casă în veac; Fiul însă rămâne în veac.
 5. Deci, dacă Fiul vă va face liberi, liberi veţi fi într-adevăr.”

,,Păcatul meu este otrava vieții mele, care se revarsă, în primul rând, asupra copiilor mei, în familia mea, apoi la vecini și în jurul meu! Când eu Îi dau păcatul lui Dumnezeu, El îl ridică de la mine și-mi dă harul Lui.” (Maica Siluana Vlad) Așadar să luam aminte, să scoatem din viața noastră pricinile de necaz și suferință.

Dacă ar fi să luăm un păcat anume, sau toate împreună, sau toate pe rînd, luați aminte la aceste sfaturi și urmați-le, pentru a scăpa de păcat.

 1. Trebuie să știi: ce e asta ,,păcat!” Vino la Lumina Bisericii să-ți vezi petele care în întuneric nu se arată. Întreabă-te: e împotriva lui Dumnezeu ce fac eu? E împotriva dragostei? Dacă ai pătat cumva dragostea care trebuie să fie curată și deplină față de Dumnezeu și față de aproapele tău, ai săvârșit o nelegiuire împotriva lui Dumnezeu, deoarece ai atacat dragostea, fiindcă ,,Dumnezeu este Dragoste”. (I Epistola a Sf. Ap. Ev. Ioan 4, 8)[1] Păcatul este încălcarea poruncilor din Sfânta Evanghelie.

Pune dorință de a te apropia de Dumnezeu, de Biserică, de a te izbăvi de păcat.

 1. Începe a ține posturile de peste an. Ține post cu binecuvânatare într-un termen concret. Dacă ai încercat mai multe metode de a scăpa de păcat și nu ai reușit, începe a ține un post cât mai aspru. ,,Acest neam de demoni nu iese decât numai cu rugăciune şi cu post.” (Matei 17, 21)
 2. Fă rugăciune. Fără rugăciune nu reușim nimic. Rugăciunea dă valoare oricărei acțiuni a noastre. Ea este binecuvântare, îndreptare, iertare, milă, înțelepciune și ajutor dumnezeiesc. ,,Cine nu se roagă dimineaţa şi seara, cine nu-şi face vreme de Dumnezeu, acela poate să ştie că nici n-are Dumnezeu. Dacă ai Dumnezeu, nu poţi ocoli pe Dumnezeu. Trebuie găsită vreme anume pentru Dumnezeu (5-10 minute dimineaţa şi seara). Trebuie să găseşti timp şi pentru Dumnezeu aşa cum găseşti pentru atâtea lucruri pe care le faci. Să stai în faţa lui Dumnezeu cu atitudine de credinţă, în picioare, în genunchi, aşa ca să ştii că vorbeşti cu Dumnezeu. Nu oricum.” (Părintele Sofian Boghiu)
 3. Caută păcatele în tine. Nu căuta păcatul în alții. Nu te justifica că alții păcătuiesc. ,,Fiecare om, în afară de propriile sale păcate e vinovat și pentru toate ale celorlalți […] Și tot atât de adevărat e că, atunci când oamenii vor ajunge să își dea seama de asta, împărăția cerurilor se va statornici pe pământ, nu va mai fi vis, ci o realitate.” (F. M. Dostoevschii) Căci, spune Sf. Antonie cel Mare ,,Cugetând la cele despre Dumnezeu, fii evlavios cu prisosință, bun, cuminte, blând, darnic după putere, îndatoritor, necertăreț și cele asemenea. Căci aceasta este avuția sufletului care nu poate fi furată: să placi lui Dumnezeu prin unele ca acestea, și să nu judeci pe nimeni sau să zici: cutare este rău și a păcătuit; ci mai bine este să-ți cauți de păcatele tale și să privești în tine purtarea ta, de este plăcută lui Dumnezeu. Căci ce ne privește dacă altul este rău?” Și apoi, să luăm aminte că: în ce judeci – în aceea cazi.
 4. Caută-ți păcatul în gând. Caută să vezi, ce fel de înclinații ale minții ai, ce fel de mișcări ale inimii ai, ce dorințe te stăpânesc. Vezi ce gânduri răspunzi la tot ce se întâmplă în jurul tău. Găsește rădăcina păcatului. Observă plăcerea păcatului. Fugi de această plăcere și vei birui păcatul.
 5. Informează-te cum poți lupta împotriva unui păcat concret. Citește învățăturile sfinților părinți. Împotriva mâniei pune răbdare, iertare, îngăduială. Împotriva mîndriei spune ,,Doamne toate sunt cu ajutorul Tău.” Împotriva judecării de aproapele adu-ți aminte că este Dumnezeu Care judecă. Împotriva desfrânării pune înfrînare, post, nevoință. Împotriva zgârceniei lucrează milostenia. Ș.a.m.d.
 6. Fii înfrânat. ,,Nu îngreuiați mintea voastră de mâncare, băutură și grijile vieții”. (Luca 21, 34) Înfrânarea te păzește de mulțime de păcate. Per general, patimile se nasc una din alta și se hrănesc una pe alta. Fugi de ocazii. Îngrădește-te. Adu-ți aminte de moarte, de frica de Dumnezeu care trebuie să nască stăpânire de sine.
 7. Spovediți păcatul de câte ori îl săvârșiți. Spovedania este curățenia și baia pe care o facem noi pentru suflet. ,,Dacă cineva se mărturisește nesincer și își face voia proprie, atunci, chiar dacă se împărtășește cu Sfintele Taine, demonii viază în trupul său și îi tulbură mintea. Dacă vrei ca demonii să nu vieze în tine, atunci smerește-te, fii ascultător și neagonisitor și mărturisește-te sincer.” (Sf. Inochentie de Kamceatca)
 8. Împărtășiți-vă cât mai des. ,,Iată mijloacele care garantează nădejdea creștină: rugăciunea, mai cu seamă cea deasă, mărturisirea sinceră a păcatelor, când ne rugăm, citirea deasă a cuvântului lui Dumnezeu și mai ales împărtășirea cât mai deasă cu De-viață-făcătoarele Taine, cu Trupul și Sângele lui Hristos.” (Sfântul Ioan de Kronstadt)
 9. Luptă cu păcatul. Nu ceda niciodată. Ridică-te mereu. Gândește-te că diavolul îți socoate orice păcat, iar Dumnezeu îți socoate orice pocăință.

  Luptați, pentru că, dacă nu ați biruit, ,,în lupta voastră cu păcatul, nu v-aţi împotrivit încă până la sânge.” (Epistola către Evrei 12, 4) Să-L aveți în față pe Domnul nostru Iisus Hristos, Care S-a răstignit pentru noi, oamenii și pentru mântuirea noastră. El nă dă Harul să ne curățim de greșale, să biruim dependențele și să devenim liberi, sub Harul Sfântului Duh, ancorați în iubirea și adevărul Sfintei Evanghelii.

preot Nicolai Boian

[1] Nu putem spune că dragostea între două persoane oferă dreptul la desfrânare. Desfânarea nu este o formă a dragostei, dar o dependență totală de trupul tău pornit spre putrezire. Dragostea adevărată aduce bucurie sufletească, iar dragostea trupească, aduce nestăpînire.

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex

You may also like...

Lasă un răspuns