Hristos a înviat din morți … !

Troparul Învierii, îl auzim foarte des și îl cunoaștem pe de rost, dar de puține ori ne oprim să înțelegem în profunzime mesajul și mărurisirea pascală. Analiza corectă a cuvintelor duhovnicești și ale rugăciunilor, ni-L apropie pe Dumnezeu și ne încălzește inimile, sporindu-ne astfel credința. Această lucrare este o îndeletnicire sfîntă.

Troparul Praznicului Sfintei Învieri sintetizează în chip minunat întreaga teologie a bucuriei prilejuite de mântuirea lumii; Învierea Domnului fiind baza credinței noastre: ,,Hristos a înviat din morţi cu moartea pe moarte călcând şi celor din mormânturi viaţă dăruindu-le”, este de fapt o mărturisire a învierii, o exclamaţie de bucurie şi o afirmație plină de încredere în lucrarea mîntuitoare a lui Hristos. Învierea Lui este „începătură a învierii celor adormiţi” (I Corinteni 15, 20) și cale tuturor spre învierea personală. Astfel, troparul Sfintelor Paşti leagă taina Învierii lui Hristos de taina învierii de obşte.

,,Hristos a înviat (aici avem mărturisirea esenței credinței creștine) din morți (se arată că Hristos a murit cu adevărat, ca Om, dar a înviat ca Dumnezeu), cu moartea pe moarte călcînd (ca Dumnezeul Vieții, pe Care nici moarte nu-L stăpînește) și celor din morminte, viață dăruindu-le!” (aici înțelegem promisiune, proorocie, bucurie și nădejde, veșnic actuală. Mărturisim și îl recunoaștem pe Hristos ca Izvor de Viață, pentru toți oamenii cu credință în Înviere)

Dumnezeu face o acțiune pe care nu a făcut-o și nu poate să o facă nimeni niciodată: El dăruiește Viață celor morți și în același timp, este izvor de viață pentru cei vii. Hristos este asemănat în textele liturgice cu un soare, de la care vine lumina pentru întreaga lume, căci El luminează toate și este cauză a oricărei existențe.

Dragi cititori, să cîntăm că ,,Hristos a înviat” toată viața! Îndemn toți creștinii, toți oamenii, în orice situație a vieții: în momente de bucurie și la fel de evident, în situații grele ale vieții, să cînte că: ,,Hristos a înviat din morți”, și El a zdrobit moartea, cel mai mare rău al lumii, cu înțelepciune și vădită atotputernicie, deoarece tot prin moarte, moartea a biruit, așa cum spune troparul ,,cu moartea pe moarte călcînd”, și celor care sunt în sărăcie, nevoi, necazuri, boli, moarte sufletească, adică ,,și celor din morminte, viață dăruindu-le!” Tuturor, celor care sunt cu Hristos, El le  dăruiește ,,Viață”! Toți care cred și mărturisesc învierea prin faptele din fiecare zi, vor fi vii, alături de Iisus Hristos! Iar ,,Viață” înseamnă bucurie, soluție, nădejde, răsplată, veșnicie, dragoste, bunătate, îndrăzneală, putere, vigoare, întărire, înțelepciune și Rai!

Dragi cititori, Hristos a înviat din morţi cu moartea pe moarte călcând şi celor din morminte viaţă dăruindu-le!

preot Nicolai Boian

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex

You may also like...

Lasă un răspuns