Frica noastră e legată de ziua ,,de mâine”

Frica. Acest cuțit folosit pentru a tăia pâine sau armă de război. Este foarte molipsitoare. Se alimentează mai ales din lipsa de informații corecte sau din abundență de informații eronate. Frica e lipsa credinței și teama de necaz. Frica e legătura doar cu materia și lipsa lui Dumnezeu din suflet. Frica naște monstruozitate.

La general, noi toți, ne temem mai mult de ,,ziua de mâine”. Astăzi, este bine. Astăzi sunt sănătos, am mâncare, adăpost, apă. Dar mâine, oare ce va fi mâine?

Dragi prieteni, numai Dumnezeu poate ști ce se va întâmpla în viitor! Nimeni, absolut nimeni, nu poate cunoaște pe deplin ce se poate întîmpla în mod concret în viitor. Și apoi, gândul lui Dumnezeu nu e ca gândul omului! Judecățile Domnului sunt taine și căile Lui sunt nebănuite.

Încercăm și facem calcule, analize, prognoze, dar așa cum puțin timp în urmă nu am știut ce va fi astăzi, la fel nu cunoaștem ziua de mâine. ,,1.De n-ar zidi Domnul casa, în zadar s-ar osteni cei ce o zidesc; de n-ar păzi Domnul cetatea, în zadar ar priveghea cel ce o păzeşte. 2.în zadar vă sculaţi dis-de-dimineaţă, în zadar vă culcaţi târziu, voi care mâncaţi pâinea durerii, dacă nu v-ar da Domnul somn, iubiţi ai Săi.” (Psalmul 126)

Biruim frica de mâine

Frica de acest ,,mâine”, se poate birui în felul următor:

  1. În primul rând avem nevoie de credință în Dumnezeu. Credința este echilibrul sufletesc al omului! În orice situație a vieții, credința te echilibrează. Ea nu te lăsa pradă deznădejdii, fricii, morții.
  2. Avem nevoie de rugăciune. Cu cât ea va fi mai curată și simplă în intenția ei, cu atât mai mult, vom simți siguranța prezenței dumnezeiești! Deci, rugăciunea ne dăruiește siguranță! (Rugăciuni pentru alungarea fricii și vindecare)
  3. Trebuie să fim precauți și înțelepți. Există Voia Domnului și prostia omului. Garanția zilei de mâine stă în rugăciunea de astăzi. Chiar de vei muri, dar cu rugăciune sfîntă ,,nu vei muri dar viu vei fi”.

Fii rațional, dar în jurul legii lui Dumnezeu. Fii cum crezi de cuviință că e corect, dar nu fi necredincios, răutăcios, viclean, fățarnic, rău voitor, egoist.

4. Apoi, nu reușim nimic în viață dacă nu manifestăm smerenie. Ea este mama răbdării și a înțelepciunii, coroana tuturor virtuților și asemănarea cu Domnul Hristos. Omul smerit își pune viața în mâinile lui Dumnezeu. El se predă în dibăcia Cârmaciului Hristos.

5. Nu poți avea totul în mâinile tale. Omul smerit se descarcă de povara de a conduce totul, de a dori preamulte și de a putea totul!

6. Ai încredere în Dumnezeu. Puneți viața cu toate necesitățile ei mâinile lui Dumnezeu.

,,25. De aceea zic vouă: Nu vă îngrijiţi pentru sufletul vostru ce veţi mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă veţi îmbrăca; au nu este sufletul mai mult decât hrana şi trupul decât îmbrăcămintea?

26.Priviţi la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în jitniţe, şi Tatăl vostru Cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai presus decât ele?

27.Şi cine dintre voi, îngrijindu-se poate să adauge staturii sale un cot?

28.Iar de îmbrăcăminte de ce vă îngrijiţi? Luaţi seama la crinii câmpului cum cresc: nu se ostenesc, nici nu torc.

29.Şi vă spun vouă că nici Solomon, în toată mărirea lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceştia.

30.Iar dacă iarba câmpului, care astăzi este şi mâine se aruncă în cuptor, Dumnezeu astfel o îmbracă, oare nu cu mult mai mult pe voi, puţin credincioşilor?

31.Deci, nu duceţi grijă, spunând: Ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca?

32.Că după toate acestea se străduiesc neamurile; ştie doar Tatăl vostru Cel ceresc că aveţi nevoie de ele.

33.Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă.

34.Nu vă îngrijiţi de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngriji de ale sale. Ajunge zilei răutatea ei.” (Evanghelia de la Matei, 6)

Așadar, Dumnezeu ne poartă de grijă iar noi suntem cei care ne facem viața dificilă. ,,Cel mai usor în viață: ne complicăm viața!” Purtăm în noi cunoștințe care ne distrug. Există o știință ucigașă și nu o evităm; ea ne distruge prezentul și viitorul.

7. Începe să iubești mai mult. ,,În iubire nu este frică, ci iubirea desăvârşită alungă frica, pentru că frica are cu sine pedeapsa, iar cel ce se teme nu este desăvârşit în iubire.” (I Ioan, 4, 18)

,,Nu te teme de ziua de mâine că Dumnezeu este deja acolo!”

Aici ar trebui să ne punem o întrebare importantă: sunt eu astăzi cu Dumnezeu, că și mâine să fiu în siguranța Lui?

Toți suntem păcătoși, dar Dumnezeu măsoară dorința noastră, intențiile interioare și faptele credinței lucrătoare, pentru fiecare persoană în parte. Să ne aducem aminte cât de mult au cântărit cei doi bani ai văduvei: mai mult, față de alte milostenii făcute din bogății!

Să învingem orice frică cu Dumnezeu împreună, pentru că Dumnezeul nostru, Sfânta Treime, este Atotputernic, Atotțiitor, Atoateștiutor, Proniator, Atotînțelept!

Unii oameni se leagă de cifre (2020, 13, 777, 888), zodii, întâmplări, hazard, și cred în asta – și nu le ajută – și cred în asta!

,,Iar mie a mă lipi de Dumnezeu bine este, a pune în Domnul nădejdea mea, ca să vestesc toate laudele Tale în porţile fiicei Sionului!” Psalmul 72, 27

Omul drept e ocrotit de Dumnezeu. ,,1.Cel ce locuieşte în ajutorul Celui Preaînalt, întru acoperământul Dumnezeului cerului se va sălăşlui.

2.Va zice Domnului: „Sprijinitorul meu eşti şi scăparea mea; Dumnezeul meu, voi nădăjdui spre Dânsul”.

3.Că El te va izbăvi din cursa vânătorilor şi de cuvântul tulburător.

4.Cu spatele te va umbri pe tine şi sub aripile Lui vei nădăjdui; ca o armă te va înconjura adevărul Lui.

5.Nu te vei teme de frica de noapte, de săgeata ce zboară ziua,

6.De lucrul ce umblă în întuneric, de molima ce bântuie întru amiază.

7.Cădea-vor dinspre latura ta o mie şi zece mii de-a dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia.

8.Însă cu ochii tăi vei privi şi răsplătirea păcătoşilor vei vedea.

9.Pentru că pe Domnul, nădejdea mea, pe Cel Preaînalt L-ai pus scăpare ţie.

10.Nu vor veni către tine rele şi bătaie nu se va apropia de locaşul tău.

11.Că îngerilor Săi va porunci pentru tine ca să te păzească în toate căile tale.

12.Pe mâini te vor înălţa ca nu cumva să împiedici de piatră piciorul tău.

13.Peste aspidă şi vasilisc vei păşi şi vei călca peste leu şi peste balaur.

14.”Că spre Mine a nădăjduit şi-l voi izbăvi pe el, zice Domnul; îl voi acoperi pe el că a cunoscut numele Meu.

15.Striga-va către Mine şi-l voi auzi pe el; cu dânsul sunt în necaz şi-l voi scoate pe el şi-l voi slăvi.

16.Cu lungime de zile îl voi umple pe el, şi-i voi arăta lui mântuirea Mea”. (Psalmul 90)

Pace în suflet, credință, sănătate și bucurii tuturor!

Preot Nicolai Boian

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex

You may also like...

Lasă un răspuns