7 laude pentru Maica Domnului

Dragi cititori, Maica Domnului este Mama tuturor creștinilor, deoerece așa a fost rînduită de Iisus Hristos, Dumnezeul nostru. Maica Domnului îi iubește pe toți dreptcredincioșii, cît de păcătoși nu ar fi ei, așa cum îmi spunea un părinte de la mănăstirea Putna că ,,Maica Domnului nu se îngrețoșează de păcătoși asemeni unei mame care nu se întoarece de la copilul ei pentru a-i schimba scutecele murdar dar se apropie cu cea mai mare dragoste!” ,,Dacă o mamă pămîntească așa de mult își iubește copiii, cu atît mai mult, ne spune Sfîntul Teofan al Niceii, ne iubește pe noi, păcătoșii, Mama cea Cerească-Maica Domnului!”

,,Rânduielile de slujbă ale Bisericii noastre sunt în aşa fel alcătuite încât să fim în situaţia de a ne raporta la Maica Domnului” spune părintele Teofil Părăian. La fiecare slujbă bisericească, Sfînta Liturghie, la cele 7 Taine bisericești, la toate ierurgiile (sfințiri, te-deum…) este pomenită Preasfînta Născătoare de Dumnezeu, cu o laudă deosebită. Acest îndemn laudativ, din cadrul ecteniei, care premerge ecfonisului, cuprinde 7 laude aduse Maicii Domnului, la care vă îndemn să luați aminte, ca în momentul cînd le veți auzi, să le mărturisiți cu certitudine și credință:

,,Pe Preasfînta, Curata, Preabinecuvintata, Slăvita, Stăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea și Pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenidu-O…” (Liturghier)

Maica Domnului este:

  1. Preasfîntă – pentru că este mai presus decât toţi Sfinţii, este „oricărui Sfânt culme şi desăvârşire”. Nu a săvârşit nici un păcat în viaţa ei, de vreme ce de la trei ani până atunci când L-a zămislit pe Hristos „de la Duhul Sfânt”, a trăit în Sfânta Sfintelor şi a ajuns la îndumnezeire prin rugăciune și smerenie.
  2. Curată – Neprihănită, curată de orice păcat şi de orice gând păcătos, ea nu a păcătuit nici cu trupul şi nici cu sufletul.
  3. Preabinecuvântată – pentru că a primit mare har din plinătatea harului lui Dumnezeu. Ea este plină de binecuvîntare că a născut pe ,,Domnul Binecuvîntării”!
  4. Slăvită – Maica Domnului este plină de slava lui Dumnezeu, de vreme ce şi nașterea și viața și adormirea ei sunt slăvite. Ea L-a născut pe Iisus Hristos-Om adevărat și Dumnezeu adevărat, Împărat al ,,tuturor celor văzute și nevăzute”.  Psalmistul David proorocea cu  mult timp înainte ,,că a poftit Împăratul frumusețea Ta” (Psalm 44, 13)
  5. Stăpână –  pentru că L-a născut pe Stăpânul tuturor, pe Hristos. În acest sens este numită şi „Doamnă”, aşadar, mijlocirea şi rugăciunile ei au mare putere şi de aceea este „Apărarea creştinilor nebiruită”, ,,Mijlocitoarea noastră Bună” și Mîngîietoare Grabnică”!
  6. Născătoare de Dumnezeu –  pentru că nu a născut un simplu om, ci a născut pe a Doua Persoană a Sfintei Treimi, Iisus Hristos, Care este Dumnezeu.
  7. Pururea Fecioară Maria – pentru că a fost Fecioară înainte de naştere, Fecioară în timpul naşterii şi după naştere tot Fecioară a rămas, aşa cum este scrisă pe sfintele icoane, cu trei stele: pe frunte şi pe umeri. Maica Domnului nu a cunoscut bărbat niciodată și nu a mai avut copii după ce L-a născut pe Iisus Hristos!

Ne zice Sf. Grigorie Palama că „Împăratul universului a dorit frumuseţea tainică a acestei Pururea Fecioare, precum a prezis David (Ps 45, 12) şi, plecând cerurile (Ps 18, 10; 144,50, S-a pogorât şi a adumbrit-o (Lc 1, 35) sau, mai bine zis, S-a sălăşluit în ea Puterea enipostatică a Celui Preaînalt.”

Iată așa dragi creștini, să reținem după cuvintele Sf. Teofan al Niceii că ,,Procuratoare generoasă a cuvântului nostru ni se va face însăși Mama Cuvântului, drept pentru care, punând în mâna Ei cârmele Cuvântului și făcând din Ea pilotul acestei plutiri, am îndrăznit cu înflăcărare să ne avântăm în oceanul harurilor ei, care fiind unul cu adevărat nemărginit, e de nestrăbătut chiar și pentru îngeri.”

Preasfîntă Născătoare de Dumnezeu, Mama noastră cea bună, miluește-ne și ne mîntuiește pe noi din nevoi, că noi toți, la Tine cu credință alergăm!

preot Nicolai Boian

Icoana Maicii Domnului de la Hîrbovăț

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex

You may also like...

Lasă un răspuns